turizam

BESPOVRATNE POTPORE U TURIZMU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma u Međimurskoj županiji. Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta […]

Čitaj više

SUFINANCIRANJE PROJEKATA STRUKOVNIH UDRUGA U TURIZMU I/ILI UGOSTITELJSTVU U 2019.

Ministarstvo turizma raspisalo je Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2019. Prihvatljivi prijavitelji su: strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu […]

Čitaj više

BESPLATNI PROGRAMI PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJA U TURIZMU

U rujnu kreću programi prekvalifikacije za zanimanja u turizmu na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. Međimursko veleučilište u Čakovcu dana 10. 4. 2018. potpisalo je Ugovor o […]

Čitaj više

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Ministarstvo turizma objavilo je program dodjele bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva za 2018. godinu, kojim je osigurano bespovratnih 24,6 milijuna kuna iz državnog proračuna. […]

Čitaj više