Redea

Zakonska regulativa

Javna ustanova REDEA u svom radu primjenjuje sljedeće propise:

Regionalni razvoj i strateško planiranje

  • Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija NN 24/2018, 13/2019
  • Sporazum o partnerstvu Europske komisije s Republikom Hrvatskom za financijsko razdoblje 2021.-2027.
  • Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.
  • Uredba o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine
  • Zaključak Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027.
Skip to content