Redea

Javna ustanova REDEA

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17 i 118/18) Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA akreditirani je regionalni koordinator te obavlja poslove od javnog interesa, s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja na području Međimurske županije, a obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti:

 • izrađuje županijsku razvojnu strategiju i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač
 • provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost
 • pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Međimurske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
 • pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Međimurske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija
 • provodi županijske razvojne programe za koje ih ovlasti osnivač
 • provodi programe Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA nastavlja rad nekadašnje regionalne razvojne agencije REDEA d.o.o. osnovane 2004. godine u pružanju stručne podrške regionalnom razvoju Međimurja i provođenju projekata. Bavimo se strateškim planiranjem kao preduvjetom usmjerenog razvoja, razvojem gospodarstva, razvojem ljudskih potencijala te poljoprivredom i ruralnim razvojem.

U prosincu 2017. na snagu su stupile Izmjene i dopune Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske kojim je određeno da je jedinica područne (regionalne) samouprave dužna osnovati regionalnog koordinatora kao javnu ustanovu. Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA osnovana je 29. ožujka 2018. godine, a počela je s radom 1. srpnja 2018. godine.

PODACI O USTANOVI
Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA

SKRAĆENI NAZIV
Javna ustanova REDEA

SJEDIŠTE
Ulica bana Josipa Jelačića 22, Čakovec

RAVNATELJ
Sandra Polanec Marinović, ravnateljica

SUD UPISA U SUDSKI REGISTAR
Trgovački sud u Varaždinu
MBS 070162380
OIB 86547803101

Naši počeci

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. osnovana je 9. prosinca 2004. od osnivača Međimurske županije, s ciljem pružanja podrške procesima održivog razvoja u Međimurju. REDEA d.o.o. pravni je sljednik Međimurskog poduzetničkog centra (MPC) osnovanog 1998. godine, koji je primarno pružao podršku malim i srednjim poduzećima i poljoprivrednicima (poslovni planovi, pomoć pri kreditiranju).

Dobivanjem statusa kandidata za članstvo u EU 2004. godine, Hrvatskoj su se otvorile prilike za povlačenje sredstava iz pretpristupnih fondova EU. Upravo su te prilike i povećanje djelokruga rada rezultirale transformacijom MPC u razvojnu agenciju što je iziskivalo, kako specifične kompetencije, tako i veći broj djelatnika.

Misija

Kao regionalni koordinator predano i s entuzijazmom pružamo stručnu podršku regionalnom razvoju Međimurja. RAZVOJ je za nas ključna riječ. Bavimo se strateškim planiranjem kao preduvjetom usmjerenog razvoja, zatim razvojem gospodarstva, poljoprivredom i ruralnim razvojem te razvojem ljudskih potencijala.

Pobornici smo konstruktivnih prijedloga i uvažavanja različitih stajališta i interesa. Odlikuje nas visoka radna etika i težnja izvrsnosti, kao i spremnost na prihvaćanje izazova i kreativnost u rješavanju problema.

Vizija

Biti poželjan partner koji predviđa razvojne trendove i vodi Međimurje korak ispred drugih.

Aktivnosti koje provodimo usmjerene su na potrebe:

 • Međimurske županije
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Javnih institucija (iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, komunalnih usluga…)
 • Poljoprivrednika
 • Gospodarstva (poduzetnika i obrtnika; domaćih i stranih ulagača)
 • Organizacija civilnog društva

Naše zajedničke vrijednosti (što nas pokreće i povezuje)

 • Kreativnost u rješavanju problema i osmišljavanju novih pristupa.
 • Suradnja unutar tima i sa svim dionicima, što podrazumijeva uvažavanje i otvorenost.
 • Preuzimanje inicijative odnosno korištenje prepoznatih prilika.
 • Prilagodljivost odnosno sklonost promjenama u okruženju u kojem djelujemo… uz neformalnost u komunikaciji i dobro raspoloženje u ovim ozbiljnim vremenima 🙂
Skip to content