Redea

Javna ustanova REDEA

Povijest

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA od 1. srpnja 2018. nastavlja posao dosadašnjeg regionalnog koordinatora REDEA d.o.o. u pružanju stručne podrške regionalnom razvoju Međimurja. Bavimo se strateškim planiranjem kao preduvjetom usmjerenog razvoja, razvojem gospodarstva, razvojem ljudskih potencijala te poljoprivredom i ruralnim razvojem. Javna ustanova REDEA (skraćeni naziv) nastavlja provoditi projekte REDEA-e d.o.o. i nastavlja obavljati poslove regionalnog koordinatora za Međimursku županiju (prema Zakonu o regionalnom razvoju RH).

U prosincu 2017. na snagu su stupile Izmjene i dopune Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske kojim je određeno da je jedinica područne (regionalne) samouprave dužna osnovati regionalnog koordinatora kao javnu ustanovu. Novoosnovana Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA osnovana je 29. ožujka 2018. godine, a počela je s radom 1. srpnja 2018. godine. Od 1. srpnja 2018. zaposlenici i projekti Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA d.o.o. prenešeni su u Javnu ustanovu za razvoj Međimurske županije REDEA.

Naši počeci

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. osnovana je 9. prosinca 2004. od strane Međimurske županije, s ciljem pružanja podrške procesima održivog razvoja u Međimurju. REDEA je pravni slijednik Međimurskog poduzetničkog centra (MPC) osnovanog 1998. godine, koji je primarno pružao podršku malim i srednjim poduzećima i poljoprivrednicima (poslovni planovi, pomoć pri kreditiranju).

Dobivanjem statusa kandidata za članstvo u EU 2004. godine, Hrvatskoj su se otvorile prilike za povlačenje sredstava iz pretpristupnih fondova EU. Upravo su te prilike i povećanje djelokruga rada rezultirale transformacijom MPC u razvojnu agenciju što je iziskivalo kako specifične kompetencije tako i veći broj djelatnika.

Misija

Kao regionalni koordinator predano i s entuzijazmom pružamo stručnu podršku regionalnom razvoju Međimurja. RAZVOJ je za nas ključna riječ. Bavimo se strateškim planiranjem kao preduvjetom usmjerenog razvoja, zatim razvojem gospodarstva, poljoprivredom i ruralnim razvojem te razvojem ljudskih potencijala.

Pobornici smo konstruktivnih prijedloga i uvažavanja različitih stajališta i interesa. Odlikuje nas visoka radna etika i težnja izvrsnosti, kao i spremnost na prihvaćanje izazova i kreativnost u rješavanju problema.

Vizija

Biti poželjan partner koji predviđa razvojne trendove i vodi Međimurje korak ispred drugih.

Područje rada

 • Iniciranje i provedba strateških projekata
 • Pomoć u identifikaciji, izradi i provedbi projekata sufinanciranih iz nacionalnih i EU programa
 • Priprema i provedba EU projekata vezanih uz područja našeg rada
 • Organizacija i provedba edukacija za javni i privatni sektor
 • Informiranje o dostupnim programima potpora i subvencija za poduzetnike (uključujući EU fondove) i savjetovanje u izradi projektnih prijedloga
 • Regionalni koordinatori obavljaju i poslove javnih ovlasti koji su navedeni u Članku 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju koji je dostupan OVDJE.

 

Aktivnosti koje provodimo usmjerene su na potrebe:

 • Međimurske županije
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Javnih institucija (iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, komunalnih usluga…)
 • Poljoprivrednika
 • Gospodarstva (poduzetnika i obrtnika; domaćih i stranih ulagača)
 • Organizacija civilnog društva

 

Naše zajedničke vrijednosti (što nas pokreće i povezuje)

 • Kreativnost u rješavanju problema i osmišljavanju novih pristupa.
 • Suradnja unutar tima i sa svim dionicima, što podrazumijeva uvažavanje i otvorenost.
 • Preuzimanje inicijative odnosno korištenje prepoznatih prilika.
 • Prilagodljivost odnosno sklonost promjenama u okruženju u kojem djelujemo… uz neformalnost u komunikaciji i dobro raspoloženje u ovim ozbiljnim vremenima 🙂

 

Zakoni i propisi:

 1. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture
 2.  Zakon o državnim potporama
 3. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02NN 56/13)
 4. Zakon o regionalnom razvoju
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/17)

 

 

Skip to content