Redea

Strateško planiranje

Odjel za strateško planiranje i razvojne programe izrađuje plan razvoja i druge strateške i razvojne dokumente, provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja, obavlja stručne i savjetodavne poslove vezane uz provedbu županijskog plana razvoja i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata, surađuje s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije, provodi usklađivanja djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj, obavlja administrativne i stručne poslove te sudjeluje u radu partnerskog vijeća.

Osim toga, provodimo različite sektorske analize stanja i predlažemo mjere za rješavanje identificiranih razvojnih problema, na razini županije, općine i lokalne akcijske skupine te sudjelujemo u pripremi i provedbi razvojnih projekata.

Trenutno radimo na (ažurirano studeni 2023.):

  • 2023 – Strategija razvoja urbanog područja (ITU Čakovec)

Lista strateških dokumenata (ažurirano studeni 2023.):

  • 2023 – Lokalna razvojna strategija LAG-a Međimurski doli i bregi za razdoblje 2023. – 2027.
  • 2022 – Plan razvoja Međimurske županije do 2027. godine
  • 2020 – Strategija razvoja ljudskih potencijala Međimurske županije do 2027. s pratećim Akcijskim planom
  • 2017 – Razvojna strategija Međimurske županije do 2020.
  • 2016 – Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi 2014 – 2020
  • 2015. i 2016. Razvojne strategije općina
Skip to content