Redea

Pristup informacijama

Informacije kojima raspolaže Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, a koje su od javnog interesa, javnosti su dostupne na sljedeće načine:

  • na internetskim stranicama (www.redea.hr),
  • putem e-biltena,
  • održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,
  • neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
  • dostavljanjem korisniku koji je podnio zahtjev pisanu informaciju, preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije.

Zahtjev na ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

  •   pisanim zahtjevom na adresu elektroničke pošte: redea@redea.hr,
  •   telefonom na broj: 040/395 560,
  •   poštom na adresu: Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec

osobno na gore navedenu adresu, od ponedjeljka do četvrtka, od 9 do 15 sati.

Službenica za informiranje je Jana Trajkova, stručnjakinja u Odsjeku za opće i ostale poslove. Zamjenica Službenice za informiranje je Marija Jambrović, stručna suradnica u Odsjeku za opće i ostale poslove. 

JU REDEA ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 12/14).

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje

Najčešće tražene informacije od JU REDEA odnose se na strateške dokumente i projekte financirane iz fondova EU-a.

 

JAVNO DOKUMENTIRANO GRADIVO

 

Odluke Upravnog vijeća u 2022. godini:

 

Odluke Upravnog vijeća u 2021. godini:

Odluke Upravnog vijeća u 2020. godini:

Odluke Upravnog vijeća u 2019. godini:

Odluke Upravnog vijeća u 2018. godini:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Skip to content