Redea
Natječaji

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U TURIZMU

Objavljeno 16.06.2023

Ministarstvo turizma i sporta na svojim je stranicama objavilo Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2023. godini.

Cilj Javnog natječaja je  osiguranje dostatnog, kvalificiranog i kompetentnog kadra s ciljem razvoja održivog, pristupačnog turizma.

Natječaj je podijeljen u dva programska područja:

1.PP1 – projekti poticanja na razvoj karijere u turizmu

2.PP2 – projekti razvijanja svijesti o pristupačnom turizmu

Namjena sufinanciranja projekata:

1.PP1 – sredstva su namijenjena sufinanciranju projekata koji doprinose motiviranju  razvoja karijere u turizmu, intenziviranju suradnje i interakcije između strukovnih škola i poslodavaca te jačanju atraktivnosti turističkih zanimanja

2.PP2 – sredstva su namijenjena sufinanciranju projekata koji doprinose uključivanju osoba s invaliditetom na tržište rada u turizmu, poticanju poslodavaca i turističkih zajednica u turizmu na razvoj pristupačnog turizma

Ukupna vrijednost Natječaja je 530.891,00 EUR. Projekti će se sufinancirati po programskim područjima i iznosima kako slijedi:

1.PP1 – projekti poticanja na razvoj karijere u turizmu – planirani iznos 300.800,00 €

2.PP2 – projekti razvijanja svijesti o pristupačnom turizmu – planirani iznos 230.091,00 €

Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 70% ukupne vrijednosti projekta, dok najmanji iznos zatraženih sredstava po projektu koji se može prijaviti i ugovoriti iznosi 5.300,00€, a najviše 26.600,00€.

Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizam: https://eturizam.gov.hr/. Prijavu može ispuniti samo osoba koja ima ovlaštenja za zastupanje udruge u sustavu eGrađani (FINA servis e-ovlaštenja) u suprotnom prijava neće biti važeća.

Natječaj je otvoren do 15. 7. 2023., a sva dodatna pitanja šalju se isključivo elektroničkom poštom do 30. 6. 2023. na mail: udruge@mints.hr (odgovori će biti objavljeni do 4. 7. 2023.).

Više informacija možete vidjeti OVDJE.

Skip to content