Redea

Javna nabava

Plan nabave

Sukladno čl. 4. st. 2. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju, analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020) Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA objavljuje planove nabave u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske te su dostupni na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno čl. 7. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju, analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020) Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA objavljuje REGISTAR UGOVORA u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske te je dostupan na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 1. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

  •  INTERKAST d.o.o., B. Radića 62, Pribislavec, 40 000 Čakovec, OIB: 46334005916
  •  INTER GRUPA IBK d.o.o., Zagrebačka 17, 40 319 Belica, OIB: 70945523175
  • Vajda d. d. Čakovec, Zagrebačka ulica 4, 40000 Čakovec, OIB: 16257048014
  • COPYnet d.o.o., Ulica Nikole Tesle 9, Pribislavec, 40000 Čakovec, OIB: 48100376725
  • PROACT AGENCIJA j.d.o.o., Ulica Miroslava Krleže 1/2, 42000 Varaždin, OIB: 95948732945
  • Razvojno – edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec, Ulica bana Josipa Jelačića 22D, 40000 Čakovec, OIB:44226932013
Skip to content