reciklažna dvorišta

DVA NOVA POZIVA ZA JLS-E: NABAVA KOMUNALNE OPREME I GRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme i Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta. […]

Čitaj više

USPOSTAVA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je dana 18. 2. 2020. otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga  – USPOSTAVA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA. Predmet ovog Poziva je uspostava […]

Čitaj više

DODATNIH 70 MILIJUNA KUNA ZA IZGRADNJE RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osiguralo je dodatnih 70 milijuna kuna EU sredstava za sufinanciranje projekata izgradnje reciklažnih dvorišta. Prihvatljivi prijavitelji su sve jedinice lokalne samouprave, […]

Čitaj više