Redea
Natječaji

NPOO POZIV: USPOSTAVA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Objavljeno 23.03.2023

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Uspostava reciklažnih dvorišta”.

Svrha Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava se planira doprinijeti ostvarenju cilja komponente C.1.3. – Razvoj infrastrukture za recikliranje komunalnog i ambalažnog otpada.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 8.500.000,00 EUR / 64.043.250,00 HRK od čega je predviđeno:

  • 300.000,00 EUR / 39.932.850,00 HRK za obalne/otočne JLS-ove kao prijavitelje,
  • 200.000,00 EUR / 24.110.400,00 HRK za ostale JLS-ove kao prijavitelje.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva iznosi:

  1. reciklažna dvorišta – građevine: najniži iznos 67.000,00 EUR / 504.811,50 HRK te najviši iznos  840.000,00 EUR / 6.328.980,00 HRK
  1. mobilna reciklažna dvorišta: najniži iznos 13.300,00 EUR / 100.208,85 HRK te najviši iznos  33.000,00 EUR / 248.638,50 HRK

Prihvatljivi prijavitelji:  Jedinice lokalne samouprave (JLS)

Prihvatljivi troškovi:

  1. Kategorija reciklažna dvorišta – građevine: troškovi građenja, nabava opreme, troškovi izrade gradilišne dokumentacije, troškovi konzultantskih usluga, troškovi pristupnih cesta, troškovi priključenja na infrastrukturu, projektantski nadzor, objava obavijesti javne nabave, troškovi upravljanja projektom, troškovi edukativnih aktivnosti, troškovi informiranja i vidljivosti;
  2. Kategorija Mobilna reciklažna dvorišta: troškovi nabave mobilnog reciklažnog dvorišta kontejnerskog tipa, objava obavijesti javne nabave, , troškovi edukativnih aktivnosti troškovi informiranja i vidljivosti

Porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak je prihvatljiv trošak.

Rok za prijavu: od 25. travnja 2023. u 9:00h do 27. lipnja 2023. godine do 11:00h.

Prijava se podnosi putem NPOO sustava.

Formiranje rang liste: nakon ocjenjivanja svih pristiglih projektnih prijedloga, Odbor za ocjenjivanje  priprema rang listu za svaku grupu prijavitelja posebno (obalne/otočne JLS i ostale JLS), a unutar raspoložive financijske alokacije za svaku grupu, kao i rezervnu listu.

Cjelokupna dokumentacija poziva se nalazi na stranicama sustava Fondovieu.

Skip to content