Redea
Natječaji

USPOSTAVA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Objavljeno 16.04.2024

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Uspostava reciklažnih dvorišta” (kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.07). Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS-ovima. Kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava za projekte izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta odnosno nabave mobilnih reciklažnih dvorišta se planira doprinijeti ostvarenju cilja komponente C.1.3. – Razvoj infrastrukture za recikliranje komunalnog i ambalažnog otpada.

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta iz članka 4. stavka 1. točke 69. Zakona o gospodarenju otpadom (NN, br. 84/21,142/23, ZGO), u skladu s člankom 84. ZGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima.

Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno članku 4. stavku 1. točki 70. ZGO-a), niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilnih reciklažnih dvorišta.

Ukupna bespovratna sredstva: 6.000.000,00 €

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva iznosi:

    1. reciklažna dvorišta – građevine: najniži iznos 67.000,00 EUR, najviši iznos  850.000,00 EUR
    2. mobilna reciklažna dvorišta: najniži iznos 15.000,00 EUR, najviši iznos  33.000,00 EUR

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su jedinice lokalne samouprave.

Projektni prijedlog se podnosi MINGOR/NT-u putem sustava eNPOO https://fondovieu.gov.hr) u elektroničkom obliku.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 3. lipnja 2024. godine u 10,00 h.

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 29. travnja 2024. godine u 9,00 h.

Skip to content