turizam

E-SAVJETOVANJA DO 21. KOLOVOZA 2019.

Na portalu eSavjetovanja dostupan je novi nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu, s konačnim prijedlogom zakona. Savjetovanje je otvoreno do 21. […]

Čitaj više

BESPOVRATNE POTPORE U TURIZMU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma u Međimurskoj županiji. Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta […]

Čitaj više

SUFINANCIRANJE PROJEKATA STRUKOVNIH UDRUGA U TURIZMU I/ILI UGOSTITELJSTVU U 2019.

Ministarstvo turizma raspisalo je Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2019. Prihvatljivi prijavitelji su: strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu […]

Čitaj više

BESPLATNI PROGRAMI PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJA U TURIZMU

U rujnu kreću programi prekvalifikacije za zanimanja u turizmu na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. Međimursko veleučilište u Čakovcu dana 10. 4. 2018. potpisalo je Ugovor o […]

Čitaj više