reciklažna dvorišta

DODATNIH 70 MILIJUNA KUNA ZA IZGRADNJE RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osiguralo je dodatnih 70 milijuna kuna EU sredstava za sufinanciranje projekata izgradnje reciklažnih dvorišta. Prihvatljivi prijavitelji su sve jedinice lokalne samouprave, […]

Čitaj više