Redea
Natječaji

ZAPOŠLJAVAMO!

Objavljeno 12.04.2022

Raspisuje se natječaj za radno mjesto stručnog suradnika II. razine u Uredu ravnatelja, Odsjeku za opće i ostale poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme – zbog zamjene privremeno odsutne radnice.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, odnosno visoka stručna sprema – diplomirani pravnik ili magistar prava
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite komunikacije na engleskom jeziku
 • napredno znanje rada na osobnom računalu
 • hrvatsko državljanstvo
 • poželjno: vozačka dozvola B kategorije, certifikat u području javne nabave, položeni stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva

 Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis na hrvatskom i engleskom jeziku u Europass formatu
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od datuma objave natječaja
 • dokaz o državljanstvu RH – domovnica (elektronički zapis ili preslika).

Na natječaj se, sukladno članku 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova  (“Narodne novine”, broj 82/08, 69/17), mogu prijaviti kandidati oba spola.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se do 21. travnja 2022. godine, isključivo el. putem na adresu jana.trajkova@redea.hr.

Predviđeni početak rada je 16. svibnja 2022. godine.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA zadržava pravo ne izvršiti izbor stručnog suradnika II. razine po raspisanom  natječaju, te isti poništiti.

Skip to content