UNAPRJEĐENJE VJEŠTINA I KOMPETENCIJA UČITELJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA

U okviru Poziva „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno – obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja“ financirat će se projekti koji će […]

Čitaj više

JAČANJE STEM VJEŠTINA U OSNOVNIM ŠKOLAMA I RAZVOJ REGIONALNIH ZNANSTVENIH CENTARA ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U STEM PODRUČJU

U okviru Poziva Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području financirat će se projekti […]

Čitaj više

JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA ZA POPULARIZACIJU STEM-A

Objavljen je Poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“. Pozivom se želi jačati kapacitete organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te […]

Čitaj više