Redea
Natječaji

UNAPRJEĐENJE VJEŠTINA I KOMPETENCIJA UČITELJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA

Objavljeno 07.05.2021

U okviru Poziva „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno – obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja“ financirat će se projekti koji će pružiti podršku učiteljima i drugim odgojno-obrazovnim radnicima u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u svrhu dugoročnog razvoja vještina koje odgovaraju potrebama tržišta rada te pružiti učenicima jednake mogućnosti za osnovnoškolsko obrazovanje i stjecanje kompetencija potrebnih na tržištu rada. Projektni prijedlozi moraju biti usmjereni na jedno od sljedećih tematskih područja: STEM u odgoju i obrazovanju, informacijske i komunikacijske tehnologije u odgoju i obrazovanju, poduzetništvo u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje, aktivno građanstvo.

Poseban naglasak ovog Poziva je na financiranju manje razvijenih regija u Republici Hrvatskoj.

Izvor financiranja: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.

Program: Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

Status:  Otvoren od 3. svibnja 2021. do 2. kolovoza 2021.

Tip natječaja:  Otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ukupna vrijednost Poziva: 1.264.706,00 EUR

Iznos potpore po projektu: 50.000,00 – 200.000,00 EUR

Trajanje projekata: 12 – 18 mjeseci

Prihvatljivi prijavitelji: bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi partneri:  bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu ili Republici Hrvatskoj.

Sve upite vezane uz Poziv potrebno je uputiti na e-mail adresu: ldpr@mrrfeu.hr, s referencom na Poziv. Svi odgovori bit će objavljeni na mrežnoj stranici Programa – najkasnije 7 kalendarskih dana prije krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga. Održat će se i online informativne radionice vezane uz ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Dokumenti / obrasci

Poziv 1 (.pdf)

Prijavni obrazac (.xlsx)

Izjava prijavitelja/partnera (.docx)

Izjava o partnerstvu (.docx)

Izjava o primljenim potporama male vrijednosti (.docx)

PREUZIMANJE SVIH DOKUMENATA (ZIP)

Prilozi (PDF)

Prilog 1. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (.pdf)

Posebni uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (.pdf)

Prilog 2. Predložak Partnerskog sporazuma (.pdf)

Prilog 3. Obrazac za provjeru prihvatljivosti aktivnosti (.pdf)

Prilog 4. Obrazac za procjenu kvalitete projektnog prijedloga (.pdf)

Prilog 5. Metodologija utvrđivanja sudionika projektnih aktivnosti te praćenja pokazatelja (.pdf)

Prilog 6. Program dodjele de minimis potpora za provedbu Programa “Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ (.pdf)

Prilog 7. Pravila koja se odnose na državne potpore (.pdf)

PREUZIMANJE SVIH PRILOGA (ZIP)

Sve projektne prijave se dostavljaju na adresu elektroničke pošte ldpr@mrrfeu.hr.

Izvor: EEAGRANTS

Skip to content