Redea
Natječaji

SU/FINANCIRANJE UKLANJANJA OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ

Objavljeno 29.06.2023

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“ ) je potpora mjeri sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš. 

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave i javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • podnesu prijavu sukladno uvjetima ovog Javnog poziva
 • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovom Javnom pozivu
 • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom sukladno ovom Javnom pozivu i općim aktima Fonda
 • ulažu vlastita sredstva
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu
 • nemaju poslovne račune u blokadi
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći na sljedeći način:

a) za projekte uklanjanja otpada odbačenog u okoliš

Fond će dodjeljivati sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave i to:

 1. do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o programima, projektima i sličnim aktivnostima od posebne važnosti za zaštitu okoliša i prirode, energetsku učinkovitost te obnovljive izvore energije u Republici Hrvatskoj, na temelju odluke Vlade RH, a na prijedlog nadležnog ministarstva (Grad Čakovec, Općina Podturen, Općina Mala Subotica, Općina Kotoriba i Grad Mursko Središće) a prijavitelji mogu ostvariti najviše do 200.000,00 € po jednoj prijavi
 2. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi RH i prvoj skupini otoka.
 3. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje
 4. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH

Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu od 80%, 60% ili 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 110.000,00 €.

b) za projekte uklanjanja otpada odbačenog u speleološke objekte

Fond će dodjeljivati sredstva pomoći javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima prirode koje su nadležne za upravljanje speleološkim objektima sukladno Zakonu o zaštiti prirode u udjelu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o programima, projektima i sličnim aktivnostima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode.

Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 110.000,00€.

Ukupna raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 6.000.000,00€.

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 29. lipnja 2023., a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda na ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici u tiskanom i elektroničkom obliku na USB-u:

 • na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 • s naznakom „Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš“ (JP ZO-1/2023)
 • s navedenim nazivom i adresom prijavitelja.

Podnošenje prijava na Javni poziv započinje 29. lipnja 2023. godine u 9,00 sati.

Prihvatljivi i opravdani troškovi, obvezna dokumentacija i sve ostale informacije se nalaze na sljedećoj poveznici.

Skip to content