Redea

Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA izradila je Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine koji predstavlja temeljni strateški planski dokument Međimurske županije.

Plan razvoja srednjoročni je akt strateškog planiranja u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja od značaja za područje Međimurske županije te se definiraju i posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja, a to su Nacionalna razvojna strategija te Sektorske i višesektorske strategije.

Županijska skupština Međimurske županije na sjednici održanoj dana 12. 12. 2019. godine donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Međimurske županije. Time je Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA službeno započela s postupkom izrade Plana razvoja za Međimursku županiju, na što je kao regionalni koordinator za Međimursku županiju, ovlaštena sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14123/17 i 118/18). Međimurska županija je dana 29. 4. 2020. godine od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije zaprimila Obavijest o produljenju važenja postojećih županijskih razvojnih strategija i planova razvoja, kojim se jedinicama područne (regionalne ) samouprave predlaže produljenje važenja postojećih županijskih razvojnih strategija koje vrijede do 31. prosinca 2020. godine na razdoblje od godinu dana, odnosno najdulje do 31. prosinca 2021. godine, s time da županijske skupštine trebaju do 30. lipnja 2020. godine donijeti odluke o produljenju važenja postojećih županijskih razvojnih strategija.
Sukladno navedenom, Skupština Međimurske županije donijela je Odluku o izmjeni Odluke o pokretanju postupka izrade plana razvoja Međimurske županije na 17. sjednici Skupštine održane 21. svibnja 2020. godine.

Na 10. sjednici, dana 15. prosinca 2022. godine Skupština Međimurske županije donijela je Odluku donošenju Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine.

Izrada Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru projekta Podrška međimurskim korisnicima ESI fondova.

Skip to content