Redea
Projekti

Podrška međimurskim korisnicima ESI fondova

Vrijednost.:
2.760.796,88 EUR

Razdoblje provedbe: 01.04.2019 - 31.12.2023
Program/Fond: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Uloga JU REDEA-e u provedbi projekta: partner

Opći cilj projekta je pružiti potporu (potencijalnim) korisnicima za pripremu/provedbu projekata te ojačati opće kapacitete lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.

Skip to content