Redea
Natječaji

RAZVOJ KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UJEDNAČAVANJA KOMUNALNOG STANDARDA

Objavljeno 13.02.2023

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi natječaj s ciljem osiguravanja financijske potpore za projekte koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju, odnosno isporuci komunalnih usluga.

Rok za prijavu je do 10. ožujka 2023.

Sufinanciraju se projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju, odnosno isporuci komunalnih usluga, tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
  • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
  • troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
  • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Prihvatljivi prijavitelji tj. podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi i općine, I. do VI. skupine sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17).

Iznos sufinanciranja Ministarstva: najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi 50.000,00 EURA (slovima: pedesettisućaeura) s PDV-om.

Podnositelj može podnijeti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje prihvatljivih projekata.

Više o Pozivu, načinu podnošenja zahtjeva te potrebnoj dokumentaciju za prijavu, možete pronaći OVDJE.

Skip to content