Redea
Natječaji

PROJEKTNI NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG RJEŠENJA CENTAR ZNANOSTI U ČAKOVCU

Objavljeno 03.04.2024

Međimurska županija raspisuje, a Udruženje arhitekata Međimurja organizira i provodi javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, I. stupnja složenosti natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Centar znanosti u Čakovcu. 

Cilj natječaja je dobivanje funkcionalno i oblikovno najboljeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja za realizaciju za Centar znanosti u Čakovcu.

Projekt mora odražavati funkcionalno, optimalno i ekonomično prostorno i oblikovno rješenje planiranih programskih sadržaja na način da je racionalno i održivo u izvedbi, korištenju i održavanju te da jezikom suvremenih arhitektonskih dostignuća stvara unutarnje i vanjske prostore kojima se potiče i inspirira želja za istraživanjem, učenjem i igrom.

Potrebna je smislena usklađenost projekta s načelima Novog europskog Bauhausa, i to u pogledu:

  • visoke razine oblikovne promišljenosti projekta, s jasno elaboriranim stavom prema okolnom prostornom kontekstu
  • visoke razine održivog promišljanja projekta, s elaboracijom elemenata energetske učinkovitosti i kružnog gospodarenja prisutnih u projektu, kao i ostalih elemenata održivosti primjerenih kontekstu u kojemu projekt nastaje
  • visoke razine društvene ambicije projekta, uvažavajući karakteristične potrebe različitih skupina budućih korisnika prostora i potičući uključivo generiranje nove društvenosti.

Specifični ciljevi obuhvata natječaja za realizaciju su:

  • stvaranje cjelovitog rješenja Centra znanosti koje se oslanja na prepoznavanje kvaliteta i nedostataka okolnog urbanog tkiva te se u njega skladno integrira na način da užu i širu lokaciju unaprjeđuje i oplemenjuje dajući joj dodatni novi urbani identitet i vrijednost, istovremeno poštujući povijesno prostorno nasljeđe
  • odražavanje suvremenih arhitektonskih dostignuća te stvaranje unutarnjih i vanjskih prostora kojima se potiče i inspirira želja za istraživanjem i znanjem
  • funkcionalno optimalno, racionalno i ekonomično prostorno i oblikovno rješenje planiranih programskih sadržaja
  • suvremena i inovativna rješenja energetske učinkovitosti i ekološke prihvatljivosti.

Specifični ciljevi obuhvata anketnog dijela natječaja su:

  • konceptualno rješenje kontaktne zone važne za kasnije integralno rješenje
  • urbanističko promišljanje mikrolokacije i makrolokacije u odnosu na obuhvat Centra znanja i ostatak grada.

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba bez obzira na mjesto sjedišta / prebivališta. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Početak natječaja je 29.3.2024.

Pitanja se postavljaju putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi do uključivo 18.4.2024.

Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama i na stranicama Udruženja arhitekata Međimurja (www.uam.hr) najkasnije do 2.5.2024.

Rok za predaju natječajnih radova je 12.6.2024. do 12:00 sati u pisarnici Međimurske županije, na adresi Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, neovisno o načinu dostave.

 

Više informacija o natječaju dostupno je OVDJE.

Skip to content