Redea
Projekti

ITEO – Popularizacija STEM-a u Međimurju

Vrijednost.:
320.734,80 EUR
2.405.511,00 HRK

Razdoblje provedbe: 30.12.2020 - 30.12.2022
Program/Fond: Europski socijalni fond
Uloga JU REDEA-e u provedbi projekta: partner

Projektom “ITEO – Popularizacija STEM-a u Međimurju” želi se unaprijediti kapacitete udruga u Međimurskoj županiji za provedbu programa za popularizaciju STEM-a. Jačanjem kapaciteta kroz nova znanja i dobre prakse u Europi te suradnjom udruga sa znanstvenom i visokoobrazovnom zajednicom u regiji te relevantnim dionicima, interdisciplinarno i na inovativan način će se unaprijediti popularizacija STEM-a prema krajnjim korisnicima: djeci, mladima i široj populaciji u Međimurju.

Skip to content