Redea
Projekti

ODZIV – Jačanje sposobnosti prekograničnog odziva na prirodne nesreće

Vrijednost.:
832.640,00 EUR

Razdoblje provedbe: 01.03.2024 - 31.08.2026
Program/Fond: Interreg Slovenija - Hrvatska 2021.-2027.
Uloga JU REDEA-e u provedbi projekta: partner

Glavni cilj projekta “Jačanje sposobnosti prekograničnog odziva na prirodne nesreće – ODZIV” je pridonijeti boljem odgovoru na prirodne katastrofe i druge opasnosti te opću suradnja između organizacija koje poduzimaju akcije u slučaju prirodnih katastrofa.

Projekt ODZIV će postaviti temelje za zajedničko odazivanje ključnih dionika (kao što su: vatrogasci, civilna zaštita, Crveni križ) s obje strane granice, čime se jačaju kapaciteti za odazivanje na prirodne katastrofe s obje strane prekograničnog područja Slovenije i Hrvatske. Projekt će pripremiti analizu sigurnosne situacije, ažuriranje protokola odgovora, stvaranje nove prekogranične suradnje i uspostaviti zajedničku obuku za prekogranično upravljanje rizicima od katastrofa i oporavak od katastrofa.

Za prekogranične regije uključene u projekt (Podravje, Međimurska županija, Primorsko-goranska županija) izradit će se izvješće o stanju pripravnosti za odgovor:

  • identifikacija rizika i potreba u prekograničnom području.
  • evidentiranje organizacija i njihove raspoložive opreme i logističkih kapaciteta za djelovanje u slučaju elementarnih i drugih nesreća i izvanrednih događaja,
  • prekogranična usporedba protokola odgovora na prirodne i druge katastrofe i izvanredne situacije.

Skip to content