Redea
Projekti

MYSTICAL DANUBE

Vrijednost.:
1.979.634,48 EUR
14.915.555,99 HRK

Razdoblje provedbe: 01.01.2024 - 30.06.2026
Program/Fond: Interreg Danube (Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. - 2027.)
Uloga JU REDEA-e u provedbi projekta: partner

Public institution REDEA participates as a partner in the project GREEN AND MYSTICAL DANUBE STORYTELLING ROUTE – Transnational valorisation of natural and intangible cultural heritage for socio-economic development of rural areas in the Danube region. The acronym of the project is MYSTICAL DANUBE.

The main project objective is to develop a coordinated joint transnational approach in the valorisation of natural and intangible cultural heritage as a tourism asset in rural and less visited areas in the DRP area. Transnational approach will be reached through joint cooperation between different stakeholders on local, regional and national levels, from all participating countries and in experience and knowledge exchange.

The main project results will include:

  • 1 joint strategy for the valorization of natural and intangible cultural heritage in rural and less visited areas of the Danube region
  • 10 action plans for the development of sustainable tourism-based community services and products in pilot locations
  • 23 partner organizations that cooperate across borders
  • a jointly developed solution for transnational tourism development tested as a pilot action at 10 pilot locations as a new thematic route – the Green and Mystic Danube Route
  • a mobile application that shows the route and its features in terms of locations and available tourist services and sets up contact points at the pilot locations.

____________________________________________________

Javna ustanova REDEA započela je s provedbom projekta ZELENA I MISTIČNA PRIČA DUNAVSKE RUTE – Transnacionalna valorizacija prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa za socijalno-ekonomski razvoj ruralnih područja u Dunavskoj regiji, akronim projekta MYSTICAL DANUBE

Glavni cilj projekta je razviti koordinirani zajednički transnacionalni pristup u valorizaciji prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa kao turističkog resursa u ruralnim i manje posjećenim područjima u Dunavskoj regiji. Transnacionalni pristup će se postići kroz zajedničku suradnju, razmjenu iskustva i znanja različitih dionika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, na razini cijelog projektnog područja.

Glavni rezultati projekta će uključivati:

  • 1 zajedničku strategiju za valorizaciju prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa u ruralnim i manje posjećenim područjima Dunavske regije
  • 10 akcijskih planova za razvoj održivih usluga i proizvoda zajednice temeljenih na turizmu na pilotnim lokacijama
  • 23 partnerske organizacije koje surađuju preko granica
  • zajednički razvijeno rješenje za transnacionalni razvoj turizma testirano kao pilotna akcija na 10 pilotnih lokacija kao nova tematska ruta – Zelena i mistična ruta Dunava
  • mobilna aplikacija koja prikazuje rutu i njezine značajke u smislu lokacija i dostupnih turističkih usluga te postavlja kontaktne točke na pilotnim lokacijama.

Facebook

Instagram

LinkedIn

Skip to content