Redea
Projekti

DeCo – Design Collaboration for Sustainable Business

Vrijednost.:
1.790.741,00 EUR

Razdoblje provedbe: 01.04.2024 - 31.03.2028
Program/Fond: Interreg Europe
Uloga JU REDEA-e u provedbi projekta: partner

Projekt DeCo – Design Collaboration for Sustainable Business pridonosi ciljevima koje je postavila EU za smanjenje emisija te podupire prijedlog Europske Komisije da održivi proizvodi postanu norma na području Europske unije, da se potaknu kružni poslovni modeli i osnaže potrošači na zelenu potrošnju.

Opći cilj projekta DeCo je poboljšati lokalne, regionalne i nacionalne razvojne politike kroz razmjenu iskustava i izgradnju kapaciteta u kružnom i održivom dizajnu, procesima i proizvodnji.

Ciljevi projekta će biti ostvareni:

– prepoznavanjem dobrih praksi u održivom i kružnom dizajnu

– prepoznavanjem dobrih praksi u održivoj proizvodnji

– razmjenom iskustava i znanja između industrija na razini europskih regija

Kao rezultat projekta, povećat će se znanje i razviti metode za promicanje održive proizvodnje između različitih dionika i ciljnih skupina.

Poveznica na projektnu stranicu: https://www.interregeurope.eu/deco

Skip to content