Redea
Projekti

CYCLESEEING ATTRACTOUR (CSA)

Vrijednost.:
1.463.966,46 EUR

Razdoblje provedbe: 01.09.2020 - 30.04.2022
Program/Fond: Interreg V-A Mađarska-Hrvatska
Uloga JU REDEA-e u provedbi projekta: vođenje projekta

Razvoj novih turističkih atrakcija s popratnim sadržajima za cikloturiste na području općine Štrigova (Vidovac s bike info centrom) i grada Nagykanizse (biciklistički poligon s bike info centrom)

Skip to content