Redea
Natječaji

PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Objavljeno 26.01.2022

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavlja provoditi Program održivog razvoja lokalne zajednice koji ima za cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:
a) jedinice lokalne samouprave (osim s područja Sisačko-moslavačke županije) koje imaju status potpomognutog područja (Odlukom o razvrstavanju status potpomognutog područja imaju I., II., III., i IV. skupina prema indeksu razvijenosti).
b) jedinice područne (regionalne) samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije) ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području.

Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina. Prihvatljive građevine su: socijalna/društvena infrastruktura, javna infrastruktura, komunalna infrastruktura, zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, gospodarska infrastruktura. Točan popis prihvatljivih građevina nalazi se na stranicama od 7 do 9 Smjernica za podnositelje zahtjeva.
Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u provedbenom razdoblju (od 1. siječnja 2022. do 31.12.2023.), a odnose se na: trošak projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko isto nije jedini trošak projekta), trošak izvođenja radova, trošak opremanja fiksnom opremom, trošak usluga nadzora gradnje i trošak PDV-a (ukoliko je primijenjivo).

Partnerstva i prihvatljivi partneri
Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere.

Partneri podnositelja zahtjeva mogu biti:

  • pravni subjekti čiji je osnivač podnositelj zahtjeva i u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu,
  • druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa.

 

Financijska alokacija
U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 600.000,00 kuna uključujući PDV.
Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Provedbeno razdoblje
Provedbeno razdoblje projekta prema Programu je razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2023. godine. Provedbu aktivnosti na projektu Korisnik treba započeti u 2022. godini.

Podnošenje zahtjeva
Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje projekta. Podnositelji podnose zahtjev za financiranje od 25. siječnja 2022. godine do najkasnije 25. veljače 2022. godine.

Više o samom pozivu i cjelokupnoj dokumentaciji možete vidjeti OVDJE.

Izvor: MRRFEU

Skip to content