Redea
Natječaji

PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZAINTERESIRANIH GRAĐANA S CILJEM PROCJENE RIZIKA OD ENERGETSKOG SIROMAŠTVA

Objavljeno 02.06.2021

Dana 27. svibnja 2021. godine Međimurska energetska agencija d.o.o. u sklopu projekta CO-EMEP financiranog iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020 objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijava zainteresiranih građana – vlasnika ili suvlasnika obiteljskih kuća s ciljem procjene rizika od energetskog siromaštva i/ili razine energetskog siromaštva. 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava građana – vlasnika ili suvlasnika obiteljskih kuća na području Međimurske županije koji su suočeni s energetskim siromaštvom ili su u riziku da postanu energetski siromašni s ciljem njihovog uključivanja u implementaciju pilot projekata u sklopu kojih će se za pet izabranih obiteljskih kuća besplatno provesti energetski pregledi, izraditi energetski certifikati s izvješćem o energetskom pregledu i izvršiti mjerenja njihovih osnovnih građevinskih karakteristika.

Zainteresirani Podnositelji prijave mogu dobiti dodatne informacije i objašnjenja o uvjetima Javnog poziva slanjem upita najkasnije do 15. lipnja 2021. godine na e-mail adresu: danijela.vrtaric@menea.hr pri čemu u naslovu elektronske poruke trebaju navesti sljedeće „Upit – Javni poziv za kućanstva – projekt CO-EMEP“ ili pozivom na broj telefona 040 395 559.

Više detalja poziva dostupno je ovdje: https://www.menea.hr/javni-poziv-za-prikupljanje-prijava-zainteresiranih-gradana-s-ciljem-procjene-rizika-od-energetskog-siromastva-u-sklopu-projekta-co-emep/

Skip to content