Redea
Natječaji

POZIV ZA ISKAZ INTERESA PREMA PROGRAMU PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU

Objavljeno 02.01.2024

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU raspisuje Program podrške regionalnom razvoju kojim nastavlja poticati razvoj područja koja se u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno razvijenih jedinica lokalne samouprave (V. skupina). Cilj Programa je jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a s područja otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koji su obuhvaćeni posebnim programima
  • jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim JLS-a s područja otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koji su obuhvaćeni posebnim programima

Prihvatljive su građevine javne namjene, iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici. Prihvatljive građevine moraju biti u vlasništvu prihvatljivih podnositelja zahtjeva ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji zahtjeva, ili su u njihovom većinskom vlasništvu, suvlasništvu ili su javno dobro za opću uporabu i na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Prihvatljivi troškovi odnose na trošak pripreme projektno-tehničke dokumentacije, trošak izvođenja radova, trošak opremanja fiksnom opremom, trošak usluga nadzora gradnje i trošak PDV-a.

Vrijednost financiranja po korisniku može iznositi najviše do 100.000,00 EUR s PDV-om:

  • za projekte koji se odnose na nerazvrstane ceste, nogostupe, biciklističke staze i javnu rasvjetu najviši iznos financiranja koji se može dodijeliti je 50.000,00 EUR
  • neće se financirati projekti čija je vrijednost manja od 20.000,00 EUR s PDV-om.

Udio Ministarstva po financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Podnositelji podnose zahtjev za dodjelu sredstava od 2. siječnja 2024. do najkasnije 2. veljače 2024. godine.

Svaki podnositelj može podnijeti jedan zahtjev za financiranje projekata.

Više informacija o Programu dostupno je OVDJE. 

Skip to content