Redea
Natječaji

POZIV ZA “AD-HOC” AKCIJSKE PROJEKTE U OKVIRU PROGRAMA CIVILNO DRUŠTVO

Objavljeno 05.07.2022

Glavna svrha Poziva za Ad hoc akcijske projekte je podržati organizacije civilnog društva i građanske inicijative u situacijama koje zahtijevaju hitan odgovor, bilo u odnosu na neposredne izazove i prijetnje (primjerice, pritisci na građanski prostor i pojave govora mržnje) ili na neposredne prilike za utjecaj na javno mnijenje i političke procese kroz različite oblike sudjelovanja građana i javnog djelovanja, uključujući kampanje, zagovaranje, pravne, komunikacijske ili druge.

U sklopu ovog Poziva, svaka pojedina organizacija može dobiti najviše 3 projekta u ulozi vodećeg prijavitelja. Ne postoji ograničenje broja primljenih bespovratnih sredstava u ulozi projektnog partnera.

 • Prijave se mogu podnijeti od 03. kolovoza 2020. nadalje, a odabir projektnih prijava provodit će se na mjesečnoj osnovi. Poziv će biti otvoren do 24. kolovoza 2023., ili do trenutka iscrpljivanja financijskih sredstava.
 • Iznos financijske podrške: od 1.000 € do 5.000 €
 • Najviša stopa financiranja: 100 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
 • Trajanje provedbe projekta: 1 – 3 mjeseca

 Projektni prijedlozi moraju doprinijeti jednom (ili više) prioritetnih područja:

 • Demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;
 • Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta;
 • Socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina;
 • Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja;
 • Okoliš i klimatske promjene,

a njihov utjecaj, potpomognut Pozivom, mora doprinijeti barem jednom od učinaka Programa:

 • Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva;
 • Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju;
 • Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman.

Više informacija o samom Pozivu, načinu prijave i planiranim radionicama dostupne su na stranici:

https://acfcroatia.hr/ad-hoc-akcijski-projekti/

Skip to content