Redea
Natječaji

POVEĆANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Objavljeno 15.04.2024

Međimurska županija objavila je „Javni poziv za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije“, a svrha poziva  je sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije putem dodjele bespovratnih financijskih sredstava Međimurske županije fizičkim osobama – građanima za sufinanciranje sljedećih mjera:

 • M1. Mjera sufinanciranja izrade energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu u obiteljskim kućama
 • M2. Mjera sufinanciranja izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u obiteljskim kućama
 • M3. Mjere ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama
 • M3.1. Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode stupnja korisnog djelovanja najmanje 87 %
 • M3.2. Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP < 2270)
 • M3.3. Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode  i/ili potporu grijanju stupnja korisnog djelovanja najmanje 70 %
 • M3.4. Fotonaponska   elektrana  za   proizvodnju   električne  energije  za  vlastitu  potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu stupnja korisnog djelovanja fotonaponskih modula najmanje 18 %

Za sufinanciranje su prihvatljivi isključivo izrađeni dokumenti i sustavi obnovljivih izvora energije koji su ugrađeni i pušteni u pogon.

Prijavu je moguće podnijeti za mjeru M1. ili M2. i/ili jednu od mjera iz skupine M3.

Ukupno raspoloživa sredstva Međimurske županije po ovom Pozivu su 100.000,00 EUR, a osigurana su u Proračunu Međimurske županije za 2024. godinu na proračunskoj stavci Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, A100820 Sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE u obiteljskim kućama.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacije, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje od najviše 1.200,00 EUR i to pojedinačno za mjere:

 • M1. Sufinanciranje izrade   energetskog   certifikata  i   izvješća  o  energetskom  pregledu za obiteljsku kuću – 200,00 EUR ili
 • M2. Sufinanciranje izrade   glavnog   elektrotehničkog   projekta   fotonaponske   elektrane za proizvodnju električne energije u obiteljskoj kući – 200,00 EUR .

i/ili

 • M3. Sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama i to za mjeru:
 • M3.1. Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode stupnja korisnog djelovanja najmanje 87% – 1.000,00 EUR ili
 • M3.2. Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP ≤ 2270)- 1.000,00 EUR   ili
 • M3.3. Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode  i/ili potporu grijanju stupnja korisnog djelovanja najmanje 70% – 1.000,00 EUR ili
 • M3.4. Fotonaponska   elektrana  za   proizvodnju   električne  energije  za  vlastitu  potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu stupnja korisnog djelovanja fotonaponskih modula najmanje 18% – 1.000,00 EUR.

Prihvatljivi troškovi po ovom Pozivu su troškovi izrade dokumentacije temeljem mjera M1. i M2. te troškovi izvođenja radova tj. nabave i ugradnje sustava i opreme temeljem skupine mjera M3., nastali od 1. 7. 2023. godine.

Javni poziv će biti otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15. 11. 2024. godine.

Detaljan opis mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova te sve ostale upute vezane uz ovaj Javni poziv dostupne su na web stranici Međimurske županije.

Skip to content