Redea
Natječaji

POTPORA ZA KREATIVNI INOVATIVNI LABORATORIJ 2021

Objavljeno 09.06.2021

Ovim Pozivom na dostavu prijedloga podržat će se Kreativni inovativni laboratorij s početkom provedbe u 2021. godini.

Potpora za Kreativni inovativni laboratorij provodi se u okviru Međusektorskog potprograma programa Kreativne Europe koji obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima uključujući i audiovizualni.

Prioriteti Međusektorskog potprograma su:

 • pružanje potpore međusektorskoj transnacionalnoj suradnji u području politika, suradnji u pogledu promicanja uloge koju kultura ima u socijalnom uključivanju i suradnji u pogledu umjetničke slobode, promicanja vidljivosti Programa i pružanje potpore prenosivosti rezultatâ Programa;
 • poticanje inovativnih pristupa stvaranju, distribuciji i promidžbi sadržaja te pristupanju sadržaju u kulturnim i kreativnim sektorima i drugim sektorima, među ostalim uzimanjem u obzir digitalizaciju, obuhvaćajući i tržišnu i netržišnu dimenziju;
 • promicanje međusektorskih aktivnosti usmjerenih na strukturne i tehnološke promjene s kojima se suočavaju mediji, uključujući poticanje slobodnog, raznolikog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti, među ostalim u digitalnom okruženju;
 • pružanje potpore uspostavi deskova Programa u zemljama sudionicama i aktivnostima deskova Programa te poticanje prekogranične suradnje i razmjene najboljih praksi u kulturnim i kreativnim sektorima.

Kreativni inovativni laboratorij potiče:

 • nove oblike stvaranja na sjecištima različitih kulturnih i kreativnih sektora, primjerice s pomoću eksperimentalnih pristupa i primjenom inovativnih tehnologija;
 • inovativne međusektorske pristupe i alate koji, ako je moguće, obuhvaćaju višejezičnu i socijalnu dimenziju kako bi se olakšale distribucija, promidžba i monetizacija kulture i kreativnosti, uključujući kulturnu baštinu, te pristup njima.

Kreativni inovativni laboratorij želi potaknuti aktere iz različitih kulturnih i kreativnih sektora da osmisle i testiraju inovativna digitalna rješenja s potencijalnim pozitivnim dugoročnim učinkom na više kulturnih i kreativnih sektora. Kreativni inovativni laboratorij će olakšati stvaranje inovativnih rješenja (npr. alata, modela i metodologija) koja se mogu primijeniti na audiovizualni sektor i barem još jedan kreativni i / ili kulturni sektor.

Aktivnosti koje će se podržati kroz ovaj poziv su: dizajn, razvoj i testiranje inovativnih alata, modela i rješenja primjenjivih u audiovizualnom i drugim kulturnim i kreativnim sektorima. Cilj tih aktivnosti je poticanje konkurentnosti, suradnji, cirkulacija, vidljivosti, dostupnosti, raznolikosti i povećanje publike u svim sektorima.

Za potrebe ovogodišnjeg poziva, osim općih ciljeva, usvaja se i tematski pristup koji osigurava nagrađivanje projekata koji se bave ciljevima programa Kreativna Europa. Poseban naglasak stavljen je na ozelenjivanje lanca vrijednosti kroz kreativni i kulturni sektor i na inovativne obrazovne alate koji koriste kreativnost i kreativne sektore za rješavanje društvenih problema poput dezinformacija.

Očekivani rezultati Poziva:

 • poboljšati konkurentnost europskog audiovizualnog i drugih kulturnih i kreativnih sektora kroz međusektorsku suradnju;
 • povećati prijenos znanja između različitih sektora kreativne industrije;
 • povećati vidljivost, dostupnost i raznolikost europskog sadržaja u digitalno doba;
 • poboljšati poslovne modele i upotrebu podataka;
 • povećati potencijalnu publiku europskog sadržaja u digitalno doba.

Za ovaj Poziv na dostavu prijedloga osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 6.320.000.

Projektni prijedlog priprema partnerski konzorcij sastavljen od minimalno 3 prijavitelja, a podnosi ga vodeći partner.

U projektima u trajanju do 24 mjeseca, mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne):

 • koje su uspostavljene u državama koje participiraju u programu Kreativna Europa;
 • koje su uspostavljene u nekoj od država koje sudjeluju u potprogramu MEDIA programa Kreativna Europa i čiji su vlasnici izravno ili većinskim sudjelovanjem državljani takvih zemalja (za javno uvrštena poduzeća uzet će se u obzir položaj burze kako bi se utvrdilo njezino državljanstvo).

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći i ukupni bodovni prag (70/100) i pojedinačni po kategorijama (N/A):

 • relevantnost u odnosu na prioritete : max 40 bodova
 • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: max 30 bodova
 • vođenje projekta: max 10 bodova
 • diseminacija: max 20 bodova

Projektne aktivnosti trebaju biti organizirane u Radne pakete (Work packages) od kojih su neki zadani, a moguće ih je i naknadno nadodati. Nakon prolaska evaluacije, pripremit će se Grant Agreement kojim će se odrediti početak projekta i uvjeti plaćanja i izvještavanja.

Rok za prijave je 5. listopada 2021. godine do 17:00 CET

Upute za prijavu te obrasci i dokumenti koje je obavezno priložiti dostupni su ovdje.

Izvor: deskkultura.hr

Skip to content