Redea
Natječaji

PILOT PROJEKT: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA MLADIM OBITELJIMA I MLADIMA U 2023. GODINI

Objavljeno 10.05.2023

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Pilot projekt javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini.

Ukupan iznos za Pilot projekt javnog poziva iznosi 785.719,03 EUR (5.920.000,00 kuna).

Prihvatljivo razdoblje za provedbu je 12 mjeseci, odnosno od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave. Korisnici financijske potpore su mlade obitelji i mladi s prebivalištem na području JLS (prijavitelja) najmanje godinu dana prije podnošenja prijave.

Za provedbu Poziva okvirni iznos raspoloživih sredstva, koji će se raspodijeliti prijaviteljima osigurava se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. god. u ukupnom iznosu
od 785.719,03 EUR (5.920.000 kuna) kako slijedi:

Grupa 1
· Osigurana sredstva za jedinice lokalne samouprave sa područja Sisačko-moslavačke županije iznose 100.000,00 EUR (753.450,00 kuna).
Napomena: sve jedinice lokalne samouprave sa područja Sisačko-moslavačke županije prijavljuju se samo u Grupi 1.

Grupa 2
· Osigurana sredstva za jedinice lokalne samouprave s potpomognutih područja (I.-IV. Skupina indeksa razvijenosti) do 50.000 stanovnika (prema Popisu 2021.) iznose:
· Za gradove 172.539,65 EUR (1.300.000,00 kuna)
· Za općine 72.997,54 EUR (550.000,00 kuna)

Napomena: ne uključuje jedinice lokalne samouprave sa područja Sisačko-moslavačke županije koje se prijavljuju samo u Grupi 1.

Grupa 3
· Za jedinice lokalne samouprave koje ne ulaze u Grupu 1 i Grupu 2, osigurana su sredstva u iznosu od 440.181,83 EUR (3.316.550,00 kuna).
Središnji državni ured zadržava pravo izmjene i preraspodjele osiguranih sredstava.

Obzirom na mogućnost korištenja sredstava Središnjeg državnog ureda, sredstva sufinanciranja mogu se koristiti samo u 2023. godini. Prijavitelj je dužan provesti javni poziv mladim obiteljima i mladima za dostavu prijava za sufinanciranje troškova stanovanja sukladno odredbama ovog Poziva do 31. listopada 2023. godine. Rok za dostavu Zahtjeva za isplatu sredstava Središnjem državnom uredu je najkasnije 15. studenoga 2023. godine.

Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključuju troškove stanovanja mladih obitelji i mladih s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave (prijavitelja) najmanje godinu dana prije podnošenja prijave. U prihvatljive troškove stanovanja ne ulaze troškovi korištenja garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, porezi, i slično.

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju je 19.440,00 EUR (146.470,68 kuna) za najviše 10 korisnika.

Financijska potpora po korisniku iznosi:

  • Za mladu obitelj sa djecom: 180,00 EUR (1.356,21 kuna) mjesečno
  • Za mladu osobu i mladu obitelj bez djece: 120,00 EUR (904,14 kuna) mjesečno.

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom korisniku:

  • Mladoj obitelji sa djecom iznosi 2.160,00 EUR (16.274,52 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.
  • Mladoj osobi i mladoj obitelji bez djece iznosi 1.440,00 EUR (10.849,68 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.

Pilot projekt javnog poziva vodi se u modalitetu otvorenog trajnog poziva do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava. Prijava se šalje isključivo putem preporučene pošte s jasno naznačenim datumom i satom slanja prijave.

Više o pozivu OVDJE.

Skip to content