Redea
Natječaji

OGRANIČENI POZIV: IZRADA ŽUPANIJSKIH SOCIJALNIH PLANOVA

Objavljeno 15.12.2023

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je 13. prosinca 2023. godine ograničeni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada županijskih socijalnih planova“, u ukupnom iznosu od 1,5 milijuna eura, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda plus, u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“

Prijavitelji na Poziv su isključivo jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb.

U okviru ovog Poziva financirat će se pružanje podrške županijama u izradi županijskih socijalnih planova, čije se usvajanje očekuje u 2024. godini, temeljenog na analizi kapaciteta, dostupnosti pružatelja usluga, analizi potreba i specifičnim ciljevima razvoja socijalnih usluga, s posebnim naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti. Također će se unaprijediti znanja djelatnika u županijama i savjetu za socijalnu skrb vezano uz socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskih socijalnih planova.

Projektni prijedlozi zaprimaju se isključivo elektroničkim putem, koristeći informacijski sustav koji se nalazi na URL adresi https://euf.mrosp.hr. Za pristup sustavu moguće je koristiti preglednike Chrome, Edge ili Firefox.

Prijavitelj treba prethodno zatražiti otvaranje korisničkog računa, slanjem zahtjeva na elektroničku adresu: registracijaesf.plus@mrosp.hr

Projektni prijedlog podnosi prijavitelj kao odgovorna osoba ili osoba koja je ovlaštena za zastupanje prijavitelja (osoba ovlaštena propisom ili za tu svrhu izdanom punomoći), stoga je predviđeno da ista zatraži izradu korisničkog računa za pristup aplikaciji. Potrebno je da iz zahtjeva bude vidljivo na kojeg se prijavitelja (županiju ili Grad Zagreb) zahtjev odnosi, te da isti sadrži sljedeće podatke: e-mail adresa, ime i prezime te kontakt telefon/mobitel. Napominjemo kako podnositelj zahtjeva ne mora biti odgovorna osoba prijavitelja, no u tom slučaju potrebno je dostaviti dokument iz kojeg je vidljivo da je osoba ovlaštena za predmetno postupanje od strane odgovorne osobe prijavitelja.

SAŽETAK:

U okviru ovog Poziva financirat će se pružanje podrške županijama u izradi županijskih socijalnih planova, čije se usvajanje očekuje u 2024. godini, temeljenog na analizi kapaciteta, dostupnosti pružatelja usluga, analizi potreba i specifičnim ciljevima razvoja socijalnih usluga, s posebnim naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti. Također će se unaprijediti znanja djelatnika u županijama i savjetu za socijalnu skrb vezano uz socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskih socijalnih planova.

Ciljne skupine:

  • Jedinice područne (regionalne) samouprave (JP(R)S)
  • Članovi savjeta za socijalnu skrb i djelatnici JP(R)S

Opći cilj:

Doprinijeti povećanju dostupnosti i ravnomjernom regionalnom razvoju socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Specifični ciljevi:

  • Pružiti podršku jedinicama područne (regionalne) samouprave u izradi županijskih socijalnih planova i
  • Osnažiti stručnjake za socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskih socijalnih planova.

Ukupan iznos Poziva1.500.000,00 EUR (11.301.750,00 kn)

ESF plus sufinanciranje (85%):  1.275.000,00 EUR (9.606.487,50 kn)

Nacionalno sufinanciranje (15%): 225.000,00 EUR (1.695.262,50 kn)

Sufinanciranje projekata: U sklopu ovog Poziva sufinanciranje projekata od strane prijavitelja je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN, br. 132/2017).

Trajanje projekata je najmanje 6 mjeseci, a najviše 12 mjeseci.

Datum početka podnošenja projektnih prijedloga je 22.12.2023. godine.

 

Izvor: ESF PLUS.

Skip to content