Redea
Natječaji

OBJAVLJEN POZIV „JAČANJE STRATEŠKIH PARTNERSTVA ZA INOVACIJE U PROCESU INDUSTRIJSKE TRANZICIJE“

Objavljeno 08.01.2024

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u sklopu Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. objavilo poziv „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“.

Pozivom će se sufinancirati projekti SPIN konzorcija koji se provode u prioritetnim nišama i regionalnim lancima vrijednosti (RLV) s ciljem razvoja inovativnih proizvoda i/ili usluga. Poticanjem uspostave strateških partnerstava za inovacije kroz ovaj Poziv doprinijet će se ostvarenju ciljeva S3 kroz difuziju inovacija, što će rezultirati uvođenjem strukturnih promjena u regionalna gospodarstva.

Partnerstvo je dozvoljeno isključivo sa svrhom formiranja SPIN konzorcija za potrebe ovog Poziva. SPIN konzorcij mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti MSP, koji imaju registrirano sjedište ili podružnicu na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske. Svi poduzetnici, članovi SPIN konzorcija moraju biti iz iste regije.

SPIN može uključivati i organizacije za istraživanje i širenje znanja (OIŠZ) – prednost uključivanja OIŠZ koji djeluju u istoj regiji u kojoj je osnovan SPIN konzorcij.

SPIN konzorciju se u provedbi projekta mogu pridružiti javna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – JLP(R)S Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske koja definiraju društveni izazov te daju suglasnost da će se na njihovom području testirati inovativno rješenje u realnom okruženju, u svrhu rješavanja specifičnog društvenog izazova tog područja.

Ukupna bespovratna sredstava iznose 100.000.000,00 eura.

Alokacija je raspodijeljena na tri omotnice:

  • Jadranska Hrvatska: 32.812.500,00 EUR
  • Panonska Hrvatska: 43.750.000,00 EUR
  • Sjeverna Hrvatska: 23.437.500,00 EUR

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu: 500.000,00 EUR

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu: 3.000.000,00 EUR

Intenzitet potpore ovisi o pravnom obliku prijavitelja/partnera, vrsti aktivnosti te veličini prijavitelja/partnera:

  • OIŠZ: 85% potpore
  • poduzeća kako je prikazano tablicom:
Aktivnosti Mala poduzeća Srednja poduzeća Velika poduzeća
a) Industrijsko istraživanje 70% – 80%* 60% – 75%* 50% – 65%*
b) Eksperimentalni razvoj 45% – 60%* 35% – 50%* 25% – 40%*
c) Studije izvedivosti 70% 60% 50%
d) Infrastruktura za testiranje i eksperimentiranje 45% 35% 25%

* uvećanje intenziteta u slučaju aktivne suradnje, aktivnosti opsežnog širenja znanja, licencije rezultata istraživanja te ako se projekt provodi u potpomognutoj regiji

Maksimalno trajanje razdoblja provedbe projekta je 36 mjeseci.  

Projektne prijedloge moći će se podnositi od 1. veljače 2024. godine do 5. lipnja 2024. godine u sustavu eKohezija.

Detaljnijim informacijama, obrascima , prilozima te samoj prijavi možete pristupiti ovdje.

Skip to content