Redea
Natječaji

NPOO NATJEČAJ: IZGRADNJA I/ILI OPREMANJE POSTROJENJA ZA SORTIRANJE OTPADA

Objavljeno 07.11.2022

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga: Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (referentni broj: NPOO.C1.3.R2-11.02).

Predmet ovog Poziva je poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala, tj. postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, dodjelom bespovratnih sredstava iz NPOO-a.

Ukupna bespovratna sredstva: 124.319.250,00 kn / 16.500.000,00 EUR

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.002.088,50 kn / 133.000,00 EUR

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.005.418,50 kn / 13.273.000,00 EUR

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po projektnom prijedlogu i Prijavitelju koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 70 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva: jedinice lokalne samouprave (JLS) i Grad Zagreb

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 6. veljače 2023. do 12 sati.

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga započinje 6. prosinca 2022. u 9 sati.

Cjelokupna dokumentacija poziva s popisom prihvatljivih aktivnosti dostupna je na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/41

Skip to content