Redea
Natječaji

JAVNI POZIV ZA POTICANJE SUVREMENOG PLESNOG STVARALAŠTVA

Objavljeno 19.07.2022

Ministarstvo kulture i medija na temelju članka 12. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20), članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) i Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) objavljuje

Javni poziv za poticanje suvremenog plesnog stvaralaštva u 2022. godini

Cilj Javnog poziva jest potpora plesnim umjetnicima u jačanju profesionalnih kapaciteta te dodatnom jačanju kvalitete i vitalnosti na području suvremenog plesnog stvaralaštva. Poziv je usmjeren prvenstveno samostalnim umjetnicima koji nisu u stalnom angažmanu u nekoj instituciji, kao podrška njihovom daljnjem radu i umjetničkom razvoju putem koreografskih i istraživačkih procesa koji će u pripremi i razradi novih umjetničkih koncepata dovesti do produkcije projekta u idućoj kalendarskoj godini.

Koreografski rad u pripremi produkcije kao i istraživački proces uključuju rad na ideji (dokumentaciji, arhivskim materijalima, dijalog s umjetnicima i istraživačima iz različitih područja, umrežavanje), čime će se osnažiti kvaliteta pripreme, razrade i produkcije projekata, kao i kreativni kapaciteti samih umjetnika.
Javni poziv također stavlja naglasak na edukaciju i kontinuirano usavršavanje plesnih umjetnika.

Potpore će se dodjeljivati u dvije kategorije:

Kategorija A1

Razvoj projekta – koreografski i istraživački procesi
Koreografski rad u pripremi produkcije kao i istraživački proces uključuju rad na ideji:
– dokumentacija, arhivski materijali, dijalog s umjetnicima i istraživačima iz različitih područja, umrežavanje;

Kategorija A2:

Potpora razvoju i provedbi programa s ciljem edukacije i usavršavanja umjetnika, aktivnosti vezane uz postprodukciju:
– osmišljavanje i provedba edukacijskih programa usmjerenih jačanju profesionalnih kapaciteta umjetnika i razvoja plesne umjetnosti
– sudjelovanje na radionicama, seminarima, konferencijama ili rezidencijalnim
boravcima (domaćim i inozemnim)
– digitalna obrada i pohrana materijala
– prateće publikacije.

Odobravat će se potpore u sljedećim iznosima:

Kategorija A1: potpore u iznosu od 20.000,00 kn do 60.000,00 kn
Kategorija A2: potpore u iznosu od 10.000,00 kn do 25.000,00 kn.
Poticaj se odnosi na realizaciju programa u razdoblju od objave rezultata Javnog poziva do 15. 3. 2023. godine.

Predlagatelji – tko može podnijeti prijavu:

  • državljani Republike Hrvatske
  • profesionalni umjetnici (samostalni umjetnici) koji djeluju na području plesne umjetnosti.

 

Prijave se podnose internetski na odgovarajućem obrascu ePrijavnice koja je dostupna na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica.

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se u pozivnom roku postavljati elektroničkim putem slanjem upita na sljedeću adresu: potpora.plesnostvaralastvo@min-kulture.hr.

 

Prijave se podnose do 23. srpnja 2022. godine.

Više informacjia i detalja o ovom javnom pozivu pronađite na stranicama Ministarstva kulture i medija:

https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-poticanje-suvremenog-plesnog-stvaralastva-u-2022-godini-rok-23-srpnja-2022/22377

Skip to content