BESPOVRATNE POTPORE U TURIZMU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

BESPOVRATNE POTPORE U TURIZMU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Međimurska županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa „Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije“ za 2018. godinu. U proračunu Međimurske županije osigurana su financijska sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 300.000,00 kuna.

Svi podneseni zahtjevi i projekti moraju biti usklađeni s operativnim strategijama i mjerama koje su navedene u strateškom razvojnom dokumentu „Masterplan razvoja turizma Međimurske županije do 2020. godine“ (možete preuzeti OVDJE).

Mjere prihvatljive za sufinanciranje putem programa „Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije“ su kako slijedi:

 • Mjera I.1.: Razvoj hotelske ponude
 • Mjera I.2.: Razvoj kamping ponude
 • Mjera I.3.: Razvoj smještajne ponude obiteljskih domaćinstava i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
 • Mjera I.4.: Jačanje enogastronomske ponude
 • Mjera I.5.: Razvoj ponude zdravstveno-turističkih centara/kompleksa
 • Mjera II.3.: Razvoj i povećanje tržišne prepoznatljivosti / tržišnog udjela kapaciteta sportskog turizma
 • Mjera III.1.: Uspostavljanje sustava infocentara i interpretacije Međimurja
 • Mjera III.2.: Uređenje i širenje mreže turističkih staza i cesta Međimurja
 • Mjera III.3: Uspostavljanje sustava izletišta i vidikovaca Međimurja, uključujući i lokacije za sportove i rekreaciju na vodi te ribičke točke
 • Mjera IV.2.: Razvoj riječnog prijevoza izletničkim brodovima
 • Mjera IV.3.: Razvoj aerodroma
 • Mjera V.3.: Stvaranje poduzetničkih klastera
 • Mjera V.4.: Programi podizanja razine svijesti
 • Mjera VII.3.: Aktiviranje i turistifikacija zaštićenih prirodnih i kulturnih resursa

Sredstva se NEĆE dodjeljivati za potporu manifestacijama.

Korisnici bespovratnih potpora po ovom Javnom pozivu mogu biti subjekti (fizičke i pravne osobe) s područja Međimurske županije koji su registrirani za obavljanje turističke djelatnosti ili tek stvaraju uvjete za bavljenje turističkom djelatnošću, a turistički projekt za koji traže potporu ostvaruju na području ove županije.

Korisnici mogu biti dakle:

 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • Fizičke osobe (građani) koji su registrirani za pružanje usluga smještaja i ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivači)
 • Obrti, registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost
 • Trgovačka društva, registrirana za turističku/ugostiteljsku djelatnost
 • Drugi subjekti registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost.

Prijavitelji mogu biti i subjekti koji tek stvaraju uvjete za početak obavljanja turističke / ugostiteljske djelatnosti, te će započeti s obavljanjem te djelatnosti najkasnije u roku od godine dana od trenutka dobivanja potpore, o čemu potpisuju zasebni obrazac iz natječajne dokumentacije. Prijavitelji mogu biti i oni subjekti koji su ranijih godina već bili korisnici bespovratnih potpora u turizmu Međimurske županije.

Neprihvatljivi prijavitelji su tvrtke/ustanove/institucije u vlasništvu ili suvlasništvu Međimurske županije, kao i tvrtke/ustanove/institucije kojima je Međimurska županija osnivač ili su na neki drugi način već postojeći korisnici proračuna Međimurske županije.

Svaki prijavitelj može podnijeti samo jedan zahtjev.

Prijave za dodjelu sredstava razmatrati će Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu osnovano u Županiji, a Odluku o dodjeli sredstava donijeti će Župan na temelju prijedloga Povjerenstva.

Rok za dostavu zahtjeva je najkasnije do 23. ožujka 2018. godine.

Detaljno o Pozivu pročitajte OVDJE.