ULAGANJA U VINARIJE I MARKETING VINA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  objavljuje novi natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina, iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Prihvatljivi korisnici: poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz djela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su: troškovi izgradnje/rekonstrukcije, poboljšanja nepokretne imovine, troškovi kupnje novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti, opći troškovi povezani s izgradnjom/rekonstrukcijom, poboljšanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme, troškovi kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova.

Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000 EUR, osim u slučaju kada je studija izvedivosti jedini prihvatljiv trošak.

Broj projekata odobrenih po pojedinom korisniku u istoj godini nije ograničen.

Maksimalni iznos potpore po projektu je:

  • 500.000 EUR za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe),
  • 000 EUR za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR
  • 000 EUR za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više

Razina potpore:

  • Za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) maksimalna potpora iznosi 50% prihvatljivih troškova
  • Za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25% prihvatljivih troškova
  • Za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24% prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava je 6. srpnja 2018. godine.

Više o Natječaju možete pročitati OVDJE