RURES – Promote the Sustainable Use of Renewable Resources and Energy Efficiency in Rural Regions

RURES – Promote the Sustainable Use of Renewable Resources and Energy Efficiency in Rural Regions

RURES-RGBNa drugom pozivu za prijavu projektnih prijedloga programa Interreg Central Europe, među odobrenih 50 projekata je i projekt RURES – Promote the Sustainable Use of Renewable Resources and Energy Efficiency in Rural Regions. U navedenom projektu REDEA zajedno s Međimurskom energetskom agencijom d.o.o. sudjeluje kao projektni partner. Vodeći partner projekta je Aufbauwerk Region iz Leipziga (Njemačka) dok ostali partneri dolaze iz Poljske, Slovenije, Mađarske, Češke i Hrvatske.

Glavni cilj projekta je iskoristiti potencijale obnovljivih izvora energije i povećati energetsku učinkovitost u ruralnim regijama pošto one imaju veliki potencijal za postizanje energetske autonomije. Unutar projekta osnovat će se Lokalne potporne grupe koje će djelovati kao regionalne mreže za energetiku, a sačinjavat će ih relevantni dionici s više područja (javni sektor, regionalne agencije, komunalne i infrastrukturne tvrtke…). Navedene će akcijske grupe biti od velike pomoći projektnim partnerima kod implementacije Planova energetske učinkovitosti. Lokalne akcijske grupe sa svih područja koja pokriva projekt, međusobno će surađivati te jedna drugoj prenositi znanja i primjere dobre prakse.

Osim navedenih akcijskih grupa i inovativnih Planova energetske učinkovitosti u sklopu projekta će se provesti i pet pilot investicija u zemljama projektnih partnera. U Međimurskoj će se županiji jedna zgrada javne namjene opremiti kao primjer dobre prakse energetski visoko učinkovite javne zgrade. U njoj se planira ugradnja solarnih kolektora za grijanje potrošne tople vode, sustav pametnog mjerenja potrošnje energenata, zamjena rasvjetnih tijela s visoko učinkovitom LED rasvjetom te opremanje kuhinja s visoko učinkovitim kuhinjskim aparatima. Projektni partneri iz drugih zemalja u svojim regijama planiraju neke druge akcije kako bi pokazali da se u ruralnim područjima energetska učinkovitost može podići na višu razinu (rekuperacijski sustavi, fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije, vjetroelektrane i energana na biljno ulje, E-Drvo…).

Trajanje projekta

Projekt je odobren u sklopu transnacionalnog programa Interreg Central Europe te se provodi u razdoblju od 1. srpnja 2017. godine do 30. lipnja 2020. godine.

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.169.295,25 , dok proračun hrvatskih partnera iznosi 369.105,00 € (Međimurska energetska agencija d.o.o. – 185.657,50 €, Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. – 183.447,50 €).

Projektni partneri

Glavni cilj projekta

Glavni cilj projekta je iskorištavanje potencijala obnovljivih izvora energije te povećanje energetske učinkovitosti u ruralnim područjima. Povećati će se kapacitet javne uprave u ruralnim područjima za implementaciju mjera i politika vezanih uz OIE i EnU iz lokalnih, regionalnih i nacionalnih strateških dokumenata. Manje razvijene regije projektnih partnera profitirati će razmjenom znanja i primjera dobre prakse sa razvijenijim regijama središnje Europe.

Specifični ciljevi projekta

  • Iskorištavanje obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti u ruralnim područjima.
  • Potpora jedinicama lokalne i regionalne samouprave razvoju i procesu implementacije energetskih strateških dokumenata.

Očekivani rezultati projekta

  • Razvojem i implementacijom konkretnih mjera u EnU i OIE naglasiti će se primjeri dobre prakse u regijama projektnih partnera te s pokazati volja za primjenom daljnjih aktivnosti iz Planova energetske učinkovitosti.
  • Izmjena znanja i primjera dobre prakse među regijama projektnih partnera, manje razvijene regije će profitirati jer će dobiti nove informacije o mogućnostima implementacije i financiranja mjera.
  • Povećanje političkog kapaciteta kroz osnivanje Lokalnih grupa za potporu.

Više informacija o projektu: RURES.