O PROJEKTU:

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA prijavila je projektni prijedlog KK.10.1.3.03.0003 “Podrška međimurskim korisnicima ESI fondova” na Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Vrijednost projekta iznosi 20,705,976.62 kune, od čega se 85 % sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt traje od 1. travnja 2019. do 31. prosinca 2023.

Projektom je omogućena daljnja stručna podrška jedinicama lokalne (regionalne) samouprave i drugim javnopravnim tijelima na području Međimurske županije u pripremi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Projektne aktivnosti uključivat će i podršku pri izradi županijskih razvojnih strategija i drugih razvojnih dokumenata, provedbu mjera informiranja za (potencijalne) korisnike EU fondova s područja Međimurske županije te obrazovne aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije, a mogućnost sudjelovanja u aktivnostima informiranja imat će poduzetnici i obrtnici.

Također, djelatnici Javne ustanove REDEA sudjelovat će u aktivnostima jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora sa svrhom pružanja što kvalitetnije savjetodavne podrške.

RADIONICE / DOGAĐANJA U SKLOPU PROJEKTA