Natječaji

LAG MURA-DRAVA – NATJEČAJ ZA MJERU 1P1-M1

LAG MURA-DRAVA objavio je 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za Mjeru 1P1-M1 „Poticanje ulaganja u povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova“, a koji je […]

Čitaj više

POTPORA OBRAZOVANJU DJECE I UČENIKA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Otvoreni privremeni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“. […]

Čitaj više

PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI – FAZA I

Ministarstvo zdravstva objavilo je Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I“ u okviru OP ULJP, Prioritetne osi 2. […]

Čitaj više

JAVNI POZIV – POTPORA TURISTIČKIM DOGAĐANJIMA U 2018.

Turistička zajednica Međimurske županije objavila je Javni poziv za potpore turističkim događanjima u 2018. godini. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Međimurske […]

Čitaj više