Natječaji

PoC7 – PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PRIJAVA

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je 5. srpnja 2018. godine produljenje roka za dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje istraživačko – razvojnih […]

Čitaj više

MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PREDINDUSTRIJSKOJ PRERADI DRVA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 29.6.2018. natječaj u okviru Mjere 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti […]

Čitaj više

MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PRIDOBIVANJU DRVA I ŠUMSKOUZGOJNIM RADOVIMA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 29.6.2018. natječaj u okviru Mjere 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti […]

Čitaj više

PRIPREMA AKTIVNOSTI PROJEKTA SURADNJE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 28. lipnja 2018. godine, natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« […]

Čitaj više