Natječaji

PROGRAM POTPORE PRIMARNIM PROIZVOĐAČIMA U SEKTORU BILJNE PROIZVODNJE I SEKTORU STOČARSTVA U 2020.

Program obuhvaća sljedeće podsektore biljne proizvodnje: voće i povrće, cvijeće te proizvodnju biljnog reprodukcijskog materijala kao i stočarske podsektore: govedarstvo, svinjogojstvo, konjogojstvo, ovčarstvo, kozarstvo i peradarstvo. […]

Čitaj više

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA OPERATIVNE SKUPINE EUROPSKOG PARTNERSTVA ZA INOVACIJE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije […]

Čitaj više

LIFE NATJEČAJ ZA 2020

Europska komisija otvorila je natječaj za program LIFE za 2020. godinu. Natječaj će biti otvoren do srpnja za konceptne sažetke koji se prijavljuju na potprogram Okoliš, […]

Čitaj više

COVID 19 – ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je  novu mjeru pomoći namijenjenu poduzetnicima – COVID-19 zajam za obrtna sredstva, namijenjen subjektima malog gospodarstva koji su […]

Čitaj više