Natječaji

POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA KOJI DOPRINOSE PODIZANJU KVALITETE ŽIVOTA MLADIH

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na […]

Čitaj više

USPOSTAVA RCK U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA U VRIJEDNOSTI 300 MILIJUNA KUNA

Ministarstvo turizma osiguralo je 300 milijuna kuna u okviru Europskog socijalnog fonda, od čega se 85%, odnosno 255.000.000 kuna financira sredstvima Europskog socijalnog fonda, a 15%, […]

Čitaj više

OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA ZA ŠK. GOD. 2019./2020.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od […]

Čitaj više

CREATIVE TOURISM AWARDS 2019 I CREATIVE TOURISM ACADEMY

Creative Tourism Network raspisala je natječaj za tvrtke, projekte i destinacije širom svijeta koje autentičnošću i kreativnošću osnažuju novu generaciju turizma. Creative Tourism Network osnovala je i […]

Čitaj više