Natječaji

UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA REKONSTRUIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJE

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na svojim službenim stranicama Javni poziv jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne (regionalne) samouprave za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Nacionalnog […]

Čitaj više

OBJAVLJEN ŠESTI POZIV FONDA ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA ZA ZAŠTITU INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) je objavio šesti poziv za podnošenje prijava za korištenje sredstava iz Fonda za MSP-ove (u okviru programa Ideas Powered […]

Čitaj više

SUFINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša. Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (udruga). Predmet Javnog natječaja […]

Čitaj više

ZAPOŠLJAVAMO – TRAŽIMO SURADNIKE

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA pruža stručnu podršku regionalnom razvoju Međimurja provođenjem niza aktivnosti koje se prvenstveno odnose na strateško planiranje te pripremu i […]

Čitaj više