ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena“. Ovaj poziv u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena.

Cilj poziva je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne I regionalne samouprave te neprofitne organizacije.

Prihvatljivi partneri su:

  • Obavezni partneri: regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb
    • Ostali partneri: udruga, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama

Ciljne skupine Poziva su nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domovi za djecu) i udomiteljskih obitelji, pripadnice romske nacionalne manjine, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Ukupna financijska alokacija  u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga  iznosi  400.900.000,00 kn.

Pojedinačna najniža vrijednost potpore iznosi 900.000,00 kn.

Pojedinačna najviša vrijednost potpore iznosi 10.000.000,00 kn.

Intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi do 100 % prihvatljivih  troškova.

Trajanje pojedinog projekta je najviše 30 mjeseci.

Rok za podnošenje projektnog prijedloga je otvoren što znači da se projekti odabiru za financiranje do iscrpljenja financijske omotnice.

Više na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1425