Redea
Natječaji

ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE

Objavljeno 22.08.2023

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je 21. kolovoza 2023. godine otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“, u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“

Poziv je otvoren od 21 .8. 2023. do 31. 12. 2024., s napomenom da se projektni prijedlozi podnose od 11. 9. 2023. isključivo poštom.

U okviru ovog Poziva financirat će se pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina (65 i više godina) i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina), kao sastavna mjera dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • Neprofitna organizacija koja ima predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti;
  • Ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u Partnerstvu. Partner mora biti jedan od sljedećih pravnih subjekata:

  • Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • Neprofitna organizacija koja ima predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti;
  • Ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom.

Prihvatljive vrste troškova:

  • Izravni troškovi osoblja: bruto II mjesečni trošak minimalne plaće za pružanje usluge potpore i podrške za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine
  • Preostali prihvatljivi troškovi:

– troškovi lokalnog prijevoza potrebni za pružanje usluge potpore i podrška

– troškovi kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština

– troškovi druge opreme potrebne za provođenje aktivnosti

– troškovi lokalnog prijevoza za osoblje za redovite mjesečne nadzorne obilaske pripadnika ciljne skupine

– troškovi komunikacije i vidljivosti

– troškovi upravljanja projektom i administracija

– neizravni troškovi

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 100.000.000,00 EUR.

Najniži iznos bespovratnih sredstava može iznositi 252.000,00 EUR, a najviši iznos bespovratnih sredstava može iznositi 1.500.000,00 EUR.

Intenzitet potpore po pojedinom projektnom prijedlogu može iznositi 100% prihvatljivih troškova te se ne očekuje sufinanciranje od strane Prijavitelja.

Opći cilj:

Povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi.

Specifični cilj:

Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Ciljne skupine:

Osobe starije od 65 godina (65 i više godina)

Odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina)

Trajanje projekata: najmanje 30 mjeseci, a najviše 36 mjeseci.

Natječajna dokumentacija i detalji poziva dostupni su na: https://esf.hr/esfplus/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/zazeli-prevencija-institucionalizacije/

Skip to content