Redea

Zaključci sa sjednica

Zaključci s 6. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

Dnevni red:
1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
3. Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvješća o radu za razdoblje od siječnja do lipnja 2023. godine
4. Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od siječnja do lipnja 2023. godine
5. Razno.

Na 6. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA održanoj dana 27. srpnja 2023. godine s početkom u 10.00 sati godine usvojen je zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, donesena je Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvješća o radu za razdoblje od siječnja do lipnja 2023. godine i Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od siječnja do lipnja 2023. godine.

 

Zaključci s 5. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

Dnevni red:
1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
3. Donošenje Pravilnika o radu
4. Razno.

Na 5. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA održanoj dana 21. lipnja 2023. godine s početkom u 10.00 sati godine usvojen je zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA i donesen je Pravilnik o radu Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA.

 

Zaključci s 4. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

Dnevni red:
1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
3. Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o radu za 2022. godinu
4. Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu
5. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta CE-Spaces4All – Accessible Spaces for All – Improving Accessibility of Tourism for Persons with Disabilities in Central Europe
6. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta EXPRESS – European regions promoting renewable energy self-sufficiency
7. Razno.

Na 4. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA održanoj dana 30. ožujka 2023. godine s početkom u 11.00 sati godine usvojen je zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, donesena je Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o radu za 2022. godinu, Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu, Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta CE-Spaces4All – Accessible Spaces for All – Improving Accessibility of Tourism for Persons with Disabilities in Central Europe i Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta EXPRESS – European regions promoting renewable energy self-sufficiency.

 

Zaključci s 3. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

Dnevni red:
1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
3. Odluka o donošenju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2022. godinu
4. Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu
5. Razno.

Na 3. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA održanoj dana 31. siječnja 2023. godine s početkom u 12.00 sati godine usvojen je zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, donesena je Odluka o donošenju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2022. godinu i Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu.

 

Zaključci s 2. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

Dnevni red:
1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika s 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
3. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu
4. Donošenje Godišnjeg plana rada za 2023. godinu
5. Donošenje Financijskog plana za 2023. godinu
6. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
7. Donošenje Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave
8. Razno.

Na 2. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA održanoj dana 20. prosinca 2022. godine s početkom u 11.00 sati godine usvojen je zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, donesena je Odluka o I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu, donesen je Godišnji plan rada za 2023. godinu, Financijski plan za 2023. godinu, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA i Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave.

 

Zaključci s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

Dnevni red:
1. Utvrđivanje članova Upravnog vijeća
2. Prihvaćanje dnevnog reda
3. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA (prethodni saziv Upravnog vijeća)
4. Informacija o sklapanju ugovora o radu s ravnateljicom ustanove
5. Odluka o ovlaštenju za potpisivanje naloga za službena putovanja i evidencija radnih sati po projektima
6. Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvješća o radu za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine
7. Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine
8. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
9. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
10. Razno

Na 1. konstituirajućoj sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA održanoj dana 26. srpnja 2022. godine s početkom u 11.00 sati godine usvojen je zapisnik s 19. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, donesena je Odluka o ovlaštenju za potpisivanje naloga za službena putovanja i evidencija radnih sati po projektima naslovljenih na ravnateljicu Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvješća o radu za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine, Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA.

Skip to content