Redea

Zaključci sa sjednica

Zaključci sa 10. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

Dnevni red:
1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
3. Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu
4. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
5. Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a za standardni projekt u okviru prioriteta 1 i 3 (specifični cilj 6.2.) br. SIHR00062 i Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta BEE(A)WARE – Multidisciplinarno jačanje kapaciteta i razvoj novih rješenja u svrhu očuvanja, zaštite i povećanja brojnosti ugroženih zajednica divljih oprašivača i medonosne pčele unutar ekosustava
6. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta SHARING goals, actions and resources for the mutual benefit of our communities
7. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta DeCo -Design Collaboration for Sustainable Business
8. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta FBI4EU – Policies to promote the competitiveness of forest-based SMEs in resource-effi cient European regions
9. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta ODZIV – Jačanje sposobnosti prekograničnog odziva na prirodne nesreće
10. Razno.

Na 10. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA održanoj dana 29. ožujka 2024. godine s početkom u 10.00 sati godine usvojen je zapisnik s 9. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, donesene su: Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a za standardni projekt u okviru prioriteta 1 i 3 (specifični cilj 6.2.) br. SIHR00062 i Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta BEE(A)WARE – Multidisciplinarno jačanje kapaciteta i razvoj novih rješenja u svrhu očuvanja, zaštite i povećanja brojnosti ugroženih zajednica divljih oprašivača i medonosne pčele unutar ekosustava, Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta SHARING goals, actions and resources for the mutual benefit of our communities; Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta DeCo -Design Collaboration for Sustainable Business; Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta FBI4EU – Policies to promote the competitiveness of forest-based SMEs in resource-effi cient European regions i Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta ODZIV – Jačanje sposobnosti prekograničnog odziva na prirodne nesreće.

Zaključci sa 9. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

Dnevni red:
1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
3. Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o radu za 2023. godinu
4. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta GREEN AND MYSTICAL DANUBE STORYTELLING ROUTE – Transnational valorisation of natural and intangible cultural heritage for socio-economic development of rural areas in the Danube region
5. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta Harmonisation of Missions in the Danube region – HARMONMISSIONS
6. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta Enhancing the development of Social Economy by engaging Local Public Authorities in the Social Enterprises supporting Ecosystem for a more inclusive Labor Market in the Danube Region – Danube4SEecosystem
7. Razno

Na 9. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA održanoj dana 22. veljače 2024. godine s početkom u 10.00 sati godine usvojen je zapisnik s 8. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, donesene su: Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o radu za 2023. godinu; Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta GREEN AND MYSTICAL DANUBE STORYTELLING ROUTE – Transnational valorisation of natural and intangible cultural heritage for socio-economic development of rural areas in the Danube region; Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta Harmonisation of Missions in the Danube region – HARMONMISSIONS te Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta Enhancing the development of Social Economy by engaging Local Public Authorities in the Social Enterprises supporting Ecosystem for a more inclusive Labor Market in the Danube Region – Danube4SEecosystem.

 

Zaključci sa 8. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

Dnevni red:
1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika s 7. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
3. Odluka o donošenju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu
4. Odluka o raspodjeli rezultata za 2023. godinu
5. Razno

Na 8. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA održanoj dana 30. siječnja 2024. godine s početkom u 11.00 sati godine usvojen je zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, donesena je Odluka o donošenju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu i Odluka o raspodjeli rezultata za 2023. godinu.

 

Zaključci sa 7. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

Dnevni red:
1. Utvrđivanje novog člana Upravnog vijeća – predstavnika radnika
2. Prihvaćanje dnevnog reda
3. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
4. Odluka o I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu
5. Donošenje Godišnjeg plana rada za 2024. godinu
6. Donošenje Financijskog plana za 2024. godinu
7. Donošenje Višegodišnjeg plana uravnoteženja Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA za razdoblje 2024. – 2026. godine
8. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova
9. Odluka o ovlaštenju za potpisivanje naloga za službena putovanja i evidencija radnih sati po projektima
10. Razno

Na 7. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA održanoj dana 13. prosinca 2023. godine s početkom u 11.00 sati godine usvojen je zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, donesena je Odluka o I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu, Godišnji plan rada za 2024. godinu i Financijski plan za 2024. godinu, Višegodišnji plan uravnoteženja Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA za razdoblje 2024. – 2026. godine te je donesena Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova i Odluka o ovlaštenju za potpisivanje naloga za službena putovanja i evidencija radnih sati po projektima.

 

Zaključci s 6. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

Dnevni red:
1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
3. Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvješća o radu za razdoblje od siječnja do lipnja 2023. godine
4. Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od siječnja do lipnja 2023. godine
5. Razno.

Na 6. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA održanoj dana 27. srpnja 2023. godine s početkom u 10.00 sati godine usvojen je zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, donesena je Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvješća o radu za razdoblje od siječnja do lipnja 2023. godine i Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od siječnja do lipnja 2023. godine.

 

Zaključci s 5. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

Dnevni red:
1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
3. Donošenje Pravilnika o radu
4. Razno.

Na 5. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA održanoj dana 21. lipnja 2023. godine s početkom u 10.00 sati godine usvojen je zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA i donesen je Pravilnik o radu Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA.

 

Zaključci s 4. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

Dnevni red:
1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
3. Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o radu za 2022. godinu
4. Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu
5. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta CE-Spaces4All – Accessible Spaces for All – Improving Accessibility of Tourism for Persons with Disabilities in Central Europe
6. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta EXPRESS – European regions promoting renewable energy self-sufficiency
7. Razno.

Na 4. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA održanoj dana 30. ožujka 2023. godine s početkom u 11.00 sati godine usvojen je zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, donesena je Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o radu za 2022. godinu, Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu, Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta CE-Spaces4All – Accessible Spaces for All – Improving Accessibility of Tourism for Persons with Disabilities in Central Europe i Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta EXPRESS – European regions promoting renewable energy self-sufficiency.

 

Zaključci s 3. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

Dnevni red:
1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
3. Odluka o donošenju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2022. godinu
4. Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu
5. Razno.

Na 3. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA održanoj dana 31. siječnja 2023. godine s početkom u 12.00 sati godine usvojen je zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, donesena je Odluka o donošenju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2022. godinu i Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu.

 

Zaključci s 2. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

Dnevni red:
1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika s 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
3. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu
4. Donošenje Godišnjeg plana rada za 2023. godinu
5. Donošenje Financijskog plana za 2023. godinu
6. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
7. Donošenje Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave
8. Razno.

Na 2. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA održanoj dana 20. prosinca 2022. godine s početkom u 11.00 sati godine usvojen je zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, donesena je Odluka o I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu, donesen je Godišnji plan rada za 2023. godinu, Financijski plan za 2023. godinu, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA i Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave.

 

Zaključci s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

Dnevni red:
1. Utvrđivanje članova Upravnog vijeća
2. Prihvaćanje dnevnog reda
3. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA (prethodni saziv Upravnog vijeća)
4. Informacija o sklapanju ugovora o radu s ravnateljicom ustanove
5. Odluka o ovlaštenju za potpisivanje naloga za službena putovanja i evidencija radnih sati po projektima
6. Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvješća o radu za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine
7. Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine
8. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
9. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
10. Razno

Na 1. konstituirajućoj sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA održanoj dana 26. srpnja 2022. godine s početkom u 11.00 sati godine usvojen je zapisnik s 19. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, donesena je Odluka o ovlaštenju za potpisivanje naloga za službena putovanja i evidencija radnih sati po projektima naslovljenih na ravnateljicu Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvješća o radu za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine, Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA.

Skip to content