Redea
Natječaji

UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA REKONSTRUIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJE

Objavljeno 06.10.2021

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na svojim službenim stranicama Javni poziv jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne (regionalne) samouprave za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., reformske mjere C1.5.R2 Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju.

Predmet Javnog poziva je iskaz interesa za sudjelovanjem u provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u reformskoj mjeri – Komasacija poljoprivrednog zemljišta.

JL(R)S za sudjelovanje u Javnom pozivu, dužne su o svom trošku izraditi jednostavno idejno rješenje komasacije (analizu postojećih podataka). Primjer obrasca nalazi se u točki VII ovog Javnog poziva.

Osnovni uvjeti prihvatljivosti utvrđuju se sljedećim redoslijedom:

  1. Katastarske općine za koje je jedinica lokalne (regionalne) samouprave prikupila suglasnost većine vlasnika poljoprivrednog zemljišta i to najmanje 50%+1 vlasnik uz uvjet da imaju u vlasništvu najmanje 67% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta s područja na kojem se planira komasacija, neovisno radi li se o državnom ili privatnom vlasništvu. (Suglasnosti je potrebno prikupiti najkasnije do raspisivanja Javnog poziva za odabir prioritetnih područja za provedbu komasacije);
  2. Katastarske općine u kojima je udio površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH najmanje 50% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u toj katastarskoj općini;
  3. One jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave na kojima je unutar planiranog obuhvata komasacije provedena katastarska izmjena.

Provedba komasacije sufinancirana je sredstvima EU u iznosu od 80%, dok je sufinanciranje od strane Prijavitelja predviđeno u iznosu od 20%.

Rok za iskazivanje interesa je 60 dana od objave ovog Javnog poziva.

Način prijave: JL(R)S dostavlja Ministarstvu poljoprivrede jednostavno idejno rješenje komasacije. Prijava mora biti potpisana i ovjerena pečatom te se zajedno s obveznom dokumentacijom šalje preporučenom poštom ili osobno u Ministarstvo poljoprivrede.

Javni poziv nalazi se OVDJE.

Skip to content