MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE OBJAVILO POJAŠNJENJA ZA KORISNIKE MJERE 7

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo je pojašnjenja koja su vezana uz primjenu Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14), Zakona o zaštiti okoliša […]

Čitaj više