Redea
Novosti

JAVNA RASPRAVA – SPUO I PLAN RAZVOJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Objavljeno 11.07.2022

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. i Nacrt Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. stavljeni su na javnu raspravu.

Javnu raspravu za Stratešku studiju i Plan razvoja koordinira i provodi Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije.

Javna rasprava je započela  8. 7. 2022. te će trajati do 8. 8. 2022. godine.

Javni uvid u Stratešku studiju i Nacrt Plana razvoja moći će se obaviti u prostorijama Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec,  radnim danom od 9,00 – 13,00 sati.

Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu Plana razvoja održat će se u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec,
u ponedjeljak 25. 7. 2022. godine s početkom u  10,00 sati,
na kojem će biti prisutni predstavnik nadležnog tijela te predstavnici izrađivača Plana razvoja i Strateške studije.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, mišljenja, prijedlozi i/ili primjedbe javnosti mogu se:

– upisivati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na javnom mjestu uvida (ulazni hol Međimurske županije) te

– dostaviti u pisanom obliku na adresu:  Međimurska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Ruđera Boškovića 2, Čakovec ili na adresu elektronske pošte gospodarstvo@medjimurska-zupanija.hr zaključno s danom završetka Javne rasprave.

Mišljenja, prijedlozi i/ili primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku neće se uzeti u razmatranje, niti će biti sastavni dio Zapisnika o javnoj raspravi.

Prilozi:

  1. Odluka o javnoj raspravi
  2. Obavijest o javnoj raspravi
  3. Strateška studija utjecaja na okoliš  Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027.
  4. Netehnički sažetak Strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027.
  5. Nacrt Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027.
  6. Prilog 1. Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027.

 

Skip to content