kratki lanci opskrbe

E-SAVJETOVANJA – NACRT NATJEČAJA ZA OPERACIJU 16.4.1.

Na portalu e-Savjetovanja dostupan je novi Nacrt Natječaja za provedbu tipa operacije 16.4.1. „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“. Svrha Natječaja je dodjela potpore za uspostavu, […]

Čitaj više